دانلود درایور پرینتر HP-1320  :

 

http://mcs2003.persiangig.com/Printer/hp1320n.jpg

دانلود درایور پرینتر HP-1320  :

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Linux)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Unix)

   دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Mac OS 9.0)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Mac OS X)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Mac OS 10.6)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Mac OS 10.7)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 2000)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows XP)

   دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows VISTA)

   دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 7-32 bit)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 7-64 bit)

دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 8-32 bit)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 8-64 bit)

دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 8.1 -32 bit)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows 8.1 -64 bit)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows NT 4.0)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows Server 2003)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows Server 2003)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows Server 2008)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows Server 2008 64bit)

  دانلود درایور پرینتر HP-1320   (جهت Windows Server 2012)

نوشته شده توسط وحید حاجي نسب در سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 ساعت 8:38 | لینک ثابت |